Отчеты за 2016 год

Доклад председателя:

Отчет бухгалтера:

Акт ревизии за 2016-2017 г.г.: